ชื่อไทย : เอื้องอินทนนท์
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องไข่ไก่, เอื้องคางกบ, เอื้องแมงภู่(เชียงใหม่) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
มีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยตามซอกผาหินหรือพืชอิงอาศัย ต้น มีพุ่มใบขนาด 30 เซนติเมตร เกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้
ใบ :
รูปแถบ ไม่มีลาย กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 20-25 ซม. แผ่นใบหนา ปลายหยักแหลมตื้นผิวด้านบนเขียว เรียบ ด้านล่างมีจุดประเล็กๆสีม่วงเป็นแนวตามยาว ใบกางออกในแนวรัศมี
ดอก :
กลีบหนาเป็นมันกลีบนอกบนโคนกลีบสีน้ำตาลอมแดง ถัดมาอาจเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือม่วงแดงเรื่อและขลิบสีขาวตามขอบกลีบ ส่วนโคนกลีบดอกมีขนยาวสีน้ำตาล และเส้นสีน้ำตาลลากกึ่งกลางกลีบตามแนวยากเป็นสองส่วน ส่วนบนสีม่วงแดงหรือน้ำตาลแดง ส่วนล่างมีสีเหลืองอมน้ำตาล และมีขนอ่อนปกคลุมโดยรอบ กระเป๋าสีม่วงแดงหรือน้ำตาลแดงเรื่อและมีเส้นร่างแหกระจายทั่ว โล่สีเหลืองรูปทรงคล้ายรูปหัวใจกลับ ขนาด 1 – 1.3 ซม. มีผิวขรุขระ กึ่งกลางมีตุ่มสีเหลืองเข้ม ด้านล่างหยักเป็นติ่งเล็กๆ ดอก เดี่ยว บานเต็มที่กว้าง 10 -12 ซม. ก้านดอกสีเขียวหรือเขียวประม่วง มีขนยาวนุ่มกระจาย สูง 20-30 ซม. 
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ขึ้นบนหิน ซอกหิน หรือคบไม้ที่ไม่สูงนักตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ อินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือและพม่า การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ชอบอากาศเย็น ปลูกเลี้ยงและให้ดอกดก เครื่องปลูกควรโปร่งมีการระบายน้ำดี ถ้าปลูกในที่แสงรำไร ดอกจะมีสีสด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [3] อุไร จิรมงคลการ. 2551. กล้วยไม้รองเท้านารี ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 6. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554